Hvem af disse er du? 
Klik på et billede og begynd!

Personer med demens

Venner og familie

Sundhedspersonale

Frivillige

The "Community Collaboration Concept"

Der er, som det fremgår af hjemmesiden rigtig meget materiale om demens og koncepter om demensvenlighed ude i verden. Det kan være vanskeligt for alle parter – pårørende, medarbejdere, frivillige og organisationer at vide hvor man skal starte, hvis man ønsker at bidrage til etablering af demensinkluderende lokalsamfund. 

Der er behov for en proces-model som angiver hvordan man kan engagere mennesker i sådanne indsatser og afdække reelle behov i forhold til at skabe demensinkluderende lokalsamfund. En model som sætter struktur på dialog mellem lokalsamfundets forskellige interessenter.

”Community Collaboration Concept” er svaret på ønsket om en struktur og proces-model som kan strukturere proces fra gerne at ville være et demensinkluderende lokalsamfund, til i realiteten at blive det. 

Du kan downloade en kort version af konceptet på dansk ved at klikke på cirklen med personerne.

Øvrigt materiale om konceptet er på engelsk.

Du kan læse om ”Community Collaboration Concept” her.

Konceptets proces-model indeholder 7 trin. Du åbner ved at klikke på felterne og kan her læse mere om hvert enkelt trin og hvorledes du gennemfører og faciliterer processerne på dette trin. 

Hvis du klikker på ”Tips og tricks” finder du en række relevante ark og udleveringsdokumenter med praktiske råd, tips og tricks.

Du kan downloade det samlede ””Community Collaboration Concept” og yderligere information om udvikling af dette mv. her.

Klik på felterne og læs mere om CCC-konceptet.

© 2020 EDEN – Embracing Dementia
/South Denmark European Office