Sådan bruger du hjemmesiden

Sådan bruger du hjemmesiden

Velkommen til denne hjemmeside. Det er et resultat af projektet Embracing Dementia. Et EU-projekt støttet af Erasmus+. Projektets formål er at støtte mennesker med demens og pårørende i at værdige og trygge liv med, og trods demens. På hjemmesiden præsenteres materialer og informationer som du der lever med demens, eller er pårørende, nærtstående, frivillig eller medarbejder kan benytte og inspireres af.

Materialet er organiseret omkring fire hovedindgange målrettet mennesker som lever med demens, pårørende, social- og sundhedsfaglige medarbejdere og frivillige/foreninger. Samlingen af disse materialer på én europæisk platform sikrer at du kan se materialer og perspektiver fra de andre grupper, hvorved vi understøtter en fælles forståelse og fælles viden. Det er et stærkt grundlag for samarbejde og fælles indsatser for støtte og omsorg for mennesker med demens og deres pårørende.

Hvad er godt at vide, hvis du selv lever med demens:. 

o   Du kan bruge denne indgang til at finde specifik information om sygdommen. Det kan hjælpe dig med at forstå din situation og anvise handlemuligheder i takt med sygdommens udvikling. Du kan se og gennemgå materialerne med dine pårørende, så I får fælles forståelse og grundlag.

        Hvad er godt at vide for pårørende, venner og nærtstående:

o   Her får du information om hvordan du som pårørende mv. bedst kan støtte din kære og håndtere situationen selv. Du får forståelse for sygdommen og din kæres reaktioner samt for hvordan du bedst kan støtte ved ændringer, der kan opstå i forbindelse med sygdommens udvikling. Du får også informationer om hvordan du bedst kan efterspørge relevant og berettiget støtte og assistance, så både du og din kære kan opretholde livskvalitet og fungere i jeres hverdag.

        Hvad er godt at vide for medarbejdere – pædagogiske, social- og sundhedsfaglige:

o   Du kan bruge denne hjemmeside til at søge information om demens og om hvordan du etablerer og bevarer et godt samarbejde med mennesker med demens, pårørende, frivillige og øvrige medarbejdere. Det kan støtte dig i at sikre kvalitet og effektivitet i samarbejdet om at imødekomme behov, forventninger og ønsker fra parterne.

        Hvad er godt at vide for frivillige og organisationer på frivillighedsområdet:

o   Du kan bruge denne indgang til at søge information om demens og inspiration til hvordan frivillige og frivillig-organisationer bedst kan støtte mennesker med demens og pårørende. Det kan hjælpe dig med at formulere realistiske og rimelige forventninger til dine samarbejdspartnere, så du bedst muligt kan støtte personen med demens og pårørende. Informationerne kan støtte dig i at etablere konstruktivt samarbejde hvor forventninger, ønsker og behov afdækkes og deles med deltagerne. 

Hvis du ønsker at vide mere om materialer fra andre lande, så er du velkommen til at kontakte den pågældende kontaktperson. Du kan også kontakte den danske kontaktperson som kan bistå med yderligere information og kontakt. 

Du finder navne og mailadresser her.

Når du klikker på et flag bliver du ledt til en side, hvor materialer fra dette land er præsenteret først. 

Denne hjemmeside rummer også en sektion med det såkaldte ”Community Collaboration Concept” – et koncept for samarbejde om udvikling af demensinkluderende lokalsamfund. 

Konceptet er opbygget af en proces-orienteret samskabelsesmetode som er udviklet i projektet. Formålet er at understøtte etablering af demensinkluderende lokalsamfund som understøtter mennesker med demens og pårørende. 

Målgruppen for dette koncept er først og fremmest medarbejdere i kommunale organisationer samt frivillige og frivillig-organisationer som ønsker at etablere og understøtte demensinkluderende lokalsamfund. Men det kan også være relevant for andre som ønsker mere viden om demens og om hvordan vi i fællesskab bedst støtter mennesker med demens og deres pårørende. 

God fornøjelse og inspiration med denne Embracing Dementia hjemmeside. 

Personaer

Adam

Personale. 

Jeg hedder Adam og er ergoterapeut. Jeg er ekspert i aktivitetsanalyse og arbejder med ældre mennesker, der lever med demens i forskellige omgivelser som private hjem, væresteder og plejehjem.

Marianne

Personale. 

Jeg hedder Marianne og er social- og sundhedsassistent/personlig assistent. Jeg er uddannet til at hjælpe mennesker med bevare og genopbygge deres evne til at leve selvstændigt trods svækkelse og sygdom. 

Margrethe

Personale.

Jeg hedder Margrethe og er hjemmesygeplejerske. Jeg er sundhedsprofessionel og har erfaring inden for hjemmesygepleje og har været specialiseret i pleje af mennesker med demens i cirka 12 år. 

Monika

Personale. 

Jeg hedder Monika og er socialrådgiver. Min funktion er bl.a. at vurdere en persons behov og rådgive om, hvilke ydelser der bedst passer dem.

Philip

Personale. 

Jeg hedder Philip og er praktiserende læge. Jeg er en læge, der behandler alle almene sygdomstilstande og praktiserer ”almen medicin”. 

Susan

Familiemedlem til en person med demens. 

Jeg hedder Susan, og jeg er Antons datter. Jeg er gift og bor ti minutter væk fra min far. Vi ser hinanden hver dag. 

 

Andrés

Person med demens. 

Mit navn er Andrés, og jeg er 62 år. Jeg har været lærer, men er nu gået på førtidspension. Det er nogle år siden, jeg blev diagnosticeret med demens. 

Claudia

Volunteer.

I’m Claudia and I am engaged as a volunteer in a Civil Society Organisation since 2 years. I’m 50 years old; I work as a community manager in a company and have moved three years ago to a big city.

Hans

Nabo til en person med demens.

Jeg hedder Hans, og jeg er 38 år. Jeg bor alene i en by, hvor jeg ikke har meget kontakt med mine naboer. Jeg arbejder som revisor, og jeg har mit eget firma.

Peter

Frivillig.

Jeg hedder Peter, og jeg har været frivillig i en lokal forening af demensvenner i min by i cirka fem år.

Martha

Person med demens. 

Jeg hedder Martha Andersen. Jeg er 87 og sund, men sidste år blev jeg diagnosticeret med demens. Jeg blev meget chokeret, da jeg ikke troede, at dette nogensinde kunne ske for mig. Desuden er jeg meget usikker på, hvad demens er, og hvad det betyder for mig.

Agnes

Familiemedlem til en person med demens.

Jeg hedder Agnes Petersen. Jeg er 84 år. Jeg har et godt helbred og er normalt meget aktiv i sociale aktiviteter og går til seniorgymnastik.

Kontakt

Vil du vide mere om EDEN-projektet. Kontakt projektets partnere her: 

Natalia Allegretti
European Connected Health Alliance
natalia@echalliance.com

Alvisa Palese
University of Udine
alvisa.palese@uniud.it

Valentina Bressan 
University of Udine
valentina.bressan@uniud.it 

Henriette Hansen
South Denmark European Office
hha@southdenmark.be

Kim Koldby
UCL Erhvervsakademi og Proffesionshøjskole
kiko@ucl.dk

Knud Damgaard
Odense kommune
kdand@odense.dk 

Allette Snijder 
Healthy Ageing Network Northern Netherlands
allette.snijder@hannn.eu

Álvaro García
Matia Fundazioa
alvaro.garcia@matiafundazioa.eus

Sara Marsillas 
Matia Fundazioa
sara.marsillas@matiafundazioa.eus

© 2020 EDEN – Embracing Dementia
/South Denmark European Office